Brister i organisationen sinkade helikopterprojekt

Det är till stor del Försvarsmaktens och Försvarets Materielverks eget fel att försvaret efter flera år fortfarande väntar på egna ambulanshelikoptrar i Afghanistan. Det visar en revisionsrapport.

Dålig organisation och sena beställningar har bidragit till att de ombyggda helikoptrarna har försenats, enligt genomgången.

– Det är väl inte så att någon av de inblandade aktörerna kan känna sig riktigt nöjd med hur det här projektet har bedrivits, säger Per Saur, som är chef för Försvarsmaktens internrevison.

– Det faller tillbaka både på Försvarsmakten, FMV och leverantören, säger han.

Helikopter 10 B, som är en ombyggd version av försvarets Superpuma för transporter av skadade, skulle ha börjat användas redan för två år sen. Nu kan den eventuellt tas i bruk i Afghanistan om ett år.

Försvarsmaktens och FMV:s revisorer har tillsammans gått igenom orsakerna och hittat en rad problem.

Exempelvis hade inte det norska företaget som bygger om helikoptrarna erfarenhet av så avancerade, militära projekt. Men det var det enda som lovade att genomföra det i tid och det borde myndigheterna ha funderat igenom.

Dessutom organiserade Försvarsmakten om under tiden och flyttade på personal, så att kunskapen inom projektet försämrades.

Ansvarsfördelningen var oklar och beslut dåligt samordnade.

Vid ett tillfälle dröjde det ett och ett halvt år innan myndigheterna skickade en ändrad beställning till helikopterföretaget.

Under åren har krav och specifikationer ändrats så att helikopterns utformning fått göras om och allt försenats.

Eftersom projektet är avancerat kan det fortfarande försenas mer, enligt revisorerna.

– Jag blir mycket oroad, säger Folkpartiets försvarspolitiker Allan Widman.

– Det här är resurser som kanske är av livsavgörande betydelse för svenska soldater i Afghanistan. Man vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta när man läser den här rapporten. Här finns slutsatser av typen ”vi måste lära oss att i fortsättningen först få leverans innan vi betalar”. Det är mycket förvånande att stora myndigheter i Sverige inte lever efter den principen sedan mycket lång tid, säger han.

FMV och Försvarsmakten beställer ofta nya vapen och system. Nu måste de bli bättre på att skapa gemensam ledning av projekten och inse att de beställer system som ska kunna användas direkt vid en viss tidpunkt i svåra områden som Afghanistan.

– Då gäller det att vi också har en organisation som ser till att ha fokus på det som är viktigt, nämligen leveranser och att sakerna finns på plats i den form som vi vill ha de, säger Per Saur, chef för Försvarsmaktens internrevison.