Hövdingen ogillar skyskrapa på Snäck

Nu ger sig landshövding Cecilia Schelin Seidegård in i debatten om det planerade höghuset på Snäck. "Ett höghus skulle inte försköna Snäckområdet!", anser hon i sin nätkrönika över den gångna veckan.

Hon frågar sig om Gotland verkligen behöver ett nytt landmärke eller om det finns behov av att förändra karaktären på staden eller höja dess status. Hon besvarar själv frågan med ett: "Knappast".

Landshövdingen anser att höghus ska byggas i rätt sammanhang, i rätt miljö och hon tycker att höghus hör hemma i stora städer med höga tomtpriser.

Cecilia Schelin Seidegård skriver att det visst behövs lägenheter, både med hyresnivåer som passar ungdomar OCH mer exklusiva som kan locka folk att flytta till Gotland. Men hövdingen tror att det finns bättre anpassade lösningar för Gotland, än ett höghus på Snäck.

Hon tillägger att det här är hennes personliga synpunkter, inte myndighetens.

Hela landshövdingens krönika, från länsstyrelsens hemsida:

Vecka 18

Höghus på Snäck, stora förändringar i organisationen och vårens blomster - En krönika om veckan som gått

Från den första dag jag kom hit, tillbaks till mitt Gotland, och då fick höra om planerna på en "skyskrapa" vid Snäck har jag förvånats och faktiskt upprörts över tankarna på detta bygge.

Faktum är att jag egentligen älskar höghus. Det är såväl den utsikt och tornkänsla som ett höghus kan erbjuda, som den modernism de utstrålar, som jag gillar. Men höghus ska byggas i rätt sammanhang, i rätt miljö, och det är stora städer med höga tomtpriser.

I Malmö hade man behov av en "turn around", det vill säga, staden hade dåligt rykte efter alla varvsnedläggningar och man behövde ett nytt landmärke och en ny attraktiv stadsdel i det gamla industriområdet vid hamnen. Turning torso, som skyskrapan heter, är verkligen häftig och spektakulär, liksom övrig bebyggelse i området. Det blev en succé. Området är attraktivt och många som kanske tidigare hade valt att flytta till angränsande kommuner och pendla, nu stannade kvar i Malmö. Området lockade också många att flytta till Malmö och pendla, inte minst till Köpenhamn.

Men behöver Gotland verkligen ett nytt landmärke, eller är det så att vi har vi behov av att förändra karaktären på staden eller höja dess status? Knappast.

Snäckområdets lite sorgliga omvandling från ett av Nordens glamorösaste pensionat, som Snäck faktiskt var under 1900-talets första hälft, till att bli en tämligen tragisk historia med en byggnation som inte alls var anpassad till Gotland och där vissa delar egentligen aldrig har fungerat. Nu Snäck området återhämtat sig och blivit ett trevligt, vackert område med villor och lägenheter, och en restaurang med havsnära läge. Det har vi saknat. Ett höghus skulle inte försköna Snäckområdet!

När man kommer in med Gotlandsfärjan slås man av staden unika medeltida siluett och klintkusten. Det är ju det som är Visby. Kommunalrådet Lars Thomsson har berättat att detaljplanen för höghuset har tagits i största politiska enighet och det får vi respektera. Inte heller Länsstyrelsen hade någon invändning mot planerna då beslutet fattades. Men beslutet om detaljplan togs 2002 och reglerna säger att detaljplanen gäller i fem år. Det innebär att dagens kloka politiker kan riva upp beslutet. Så vi har inte bundet oss på något sätt för ett höghus på Snäck! Visst behöver vi lägenheter, både med hyresnivåer som passar våra ungdomar till mer exklusiva som kan locka folk att flytta till Gotland. Men då kan vi hitta bättre anpassade lösningar för Gotland. Jag får väl tillägga att det här är mina personliga synpunkter, inte myndighetens.

Vad har då hänt mer denna vårvecka? Jo jag tillträder två nya uppdrag som känns intressanta. Först och främst är det som ordförande för Hushållningssällskapet. En organisation som under sina 220 år har förändrats en hel del och anpassat sig efter rådande förutsättningar. Men det törs jag nog säga, alltid haft ett stort förtroende och betydelse för det gotländska lantbruket och inte minst, den gotländska landsbygden. Det andra uppdraget är som ordförande i Gotlands turistförening. GTF har inte lika lång historia som Hushållningssällskapet, men kan ändå skryta med över 100 års verksamhet på Gotland.

Nu är det dock stora förändringar på gång på GTF. Förslag finns på att bilda ett näringslivsbolag med inflytande från såväl kommunen som näringslivet där GTF;s verksamhet ska ingå. Bolaget ska bedriva tillväxtarbete och marknadskommunikation på Gotland. Och på så vis öka effektiviteten i de åtgärder där kommunen är med och finansierar näringslivsfrämjande och marknadsföringsåtgärder. En viktig fråga för mig är hur Gotlands Turistförenings medlemsföretags intressen på bästa sätt kan tas till vara i en sådan organisation. Det ska vi diskutera med våra medlemmar.

Från turism till vitkindade gäss är steget långt, men visst ligger dessa fåglar och särskilt vad de ställer till med, nära Hushållningssällskapets område? I veckan har jag varit i När och sett på de skador de vitkindade gässen kan åstadkomma på en åker. Det såg inte roligt ut. Så jag förstår lantbrukarna. På vissa håll på Gotland har de orsakat verkligt stora skador på jordbruksgrödor som just stråsäd och vallgröda. Därför har Länsstyrelsen nu gett tillstånd till en mycket begränsad skyddsjakt som en avskräckande effekt. Därmed hoppas man att det kan minska skadorna på grödorna. Vitkindade gäss är en "ny" fågel i vår fauna. Första gången den häckade i Sverige var 1952. Men sedan 1971 häckar den regelbundet på Laus utholmar och har därefter spridits över stora delar av vårt land.

Naturens mångfald är heligt. Något som diskuterats intensivt är Nipsippan och dess framtid på Filehajdar där Cementa vill bryta kalksten i framtiden. I Sverige finns nipsippan bara på Gotland och i Ramsele i Ångermanland. Så visst är den unik. Nu har Cementa verkligen tagit detta på allvar och gör insatser med att flytta de bestånd som hotas om stenbrytningen tar fart. I veckan arrangerade de ett seminarium kring dessa frågor. Experter från när och fjärran var inbjudna. Med kunskap och en hel del kapital, för det kostar, så ska nipsippebestånden räddas och om kalkbrytningen ta fart på Filehajdar. Det finns alltid lösningar, men det gäller att hitta dem!

Och till sist, tack ni som nu förskönar Visby med offentliga planteringar. Överallt dyker det upp fina rabatter och blomsterarrangemang. Njut bara av planteringarna i Almedalen!

Cecilia Schelin Seidegård Landshövding