Lund

Små barn smittade på nytt

Små barn vid avdelningen för förtidigt födda vid Skånes universitetssjukhus i Lund har återigen smittats av farliga bakterier. De återkommande problemen beror framför allt på trängseln.

– Det finns en risk att det kan ge allvarlig sjukdom, blodförgiftning och i värsta fall död hos små prematurer framför allt, säger överläkaren Staffan Polberger på neonatalavdelningen i Lund.

Serratiabakterier har hittats hos fem barn. Det är samma bakterier som man hade problem med 2008 på avdelningen.

– Vi hittade det första fallet i blodet hos ett barn som har avlidit, men det fanns också stafylokocker i blododlingen, så det är svårt att veta vad som var den viktigaste orsaken, säger Staffan Polberger.

De andra fyra barnen som smittats mår bra. På avdelningen försöker man nu isolera dem med egen personal, vilket gör att det går åt mer folk.

För några månader sedan spreds multiresistenta ESBL-bakterier på avdelningen, och enligt Staffan Polberger beror de återkommande problemen framför allt på trängseln. Antalet för tidigt födda ökar, samtidigt som lokalerna är undermåliga. Hittills i år har man vårdat 27 barn med en födelsevikt under ett kilo på avdelningen. Under hela förra året handlade det om 70 barn.

Staffan Polberger efterlyser nu en modern neonatalavdelning med större ytor, och där föräldrarna kan bo med sina barn. Det har studier dessutom visat kan korta vårdtiderna med upptill tio dagar.

– Ibland har vi barn som vi vårdar på mindre än halva den ytan som normen säger. Det är direkt farligt och ökar klart risken för smittspridning, säger Staffan Polberger. Jag känner mig orolig för framtiden.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se