Uppsala

Bristande studievägledning

Många elever får ingen eller väldigt lite studievägledning i Uppsala. Enligt en granskning som Upsala Nya Tidning har gjort så lever tre fjärdedelar av Uppsala gymnasieskolor inte upp till kommunens riktlinjer för hur mycket stuydievägledning de ska ge sina elever. Följden blir många omval som kostar mycket pengar.