Kulturkrönikan: Om utökat historieintresse

Att svenskarna intresserar sig alltmer för historia märks inte minst i tidningsståndens utbud, konstaterar Johannes Ekman.