Har Sara tappat konceptet?

Varför är Sara så uppstressad? och vad har hänt med hennes smak och stil? hade inte hon jobbat som musikjournalist? Stina blir lite oroad.