Sverige toppar mätning av konkurrenskraft

Sverige är mest konkurrenskraftigt i EU följt av Danmark och Finland. Det visar World Economic Forums mätning av EU-ländernas konkurrenskraft.

De tre nordiska länderna är bra på innovation och på att ta till sig ny teknologi. Också satsningar på forskning och utveckling får beröm liksom samarbetet mellan högskolor och näringsliv.

Samtidigt konstateras att EU har misslyckats med målet att bli den mest konkurrenskraftiga regionen i världen.

Sämst konkurrenskraft har Bulgarien, Rumänien, Italien, Polen och Grekland.