greklandskrisen

"Det handlar om att rädda Europas banker"

Just nu sitter Europas finansministrar samlade i Bryssel för att diskutera hur de kan bromsa den allt allvarligare ekonomiska krisen. Och nu handlar det inte längre om Grekland. Nu hadlar det om att rädda Europas banker. Det säger Christoforos Sardelis, grekisk ekonom med bakgrund i Sverige.

– Enligt min mening så är det högsta prioritering just nu och handlar mer om bankerna och mindre om länderna.

– Länderna blev skuldsatta upp över öronen för att rädda bankerna för ett par tre år sedan när den finansiella krisen var på sin höjd.

Christoforos Sardelis har varit chef för Greklands riksgäldskontor. Och han har jobbat på svenska Riksbanken, Handelsbanken och Stockholms universitet. Jag når honom på telefon under en söndagsutflykt utanför Aten.

Det vi ser nu är en ond cirkel där europas länder först räddade bankerna. Och där nu samma länder attackeras av det finansiella system dom räddat, säger Christoforos Sardelis.

– Bankerna har sedan attackerat länderna för att de är så högt skuldsatta. Och nu måste länderna en gång till ingripa för att rädda bankerna eftersom bankerna har kört obligationerna i botten. Det är en ond cirkel.

Det som händer nu är att de tiotusentals miljarder kronor som europeiska banker har placerade i lån i form av obligationer till dom krisdrabbade länderna i sydeuropa, faller dramatiskt i värde. Därmed hotas bankernas överlevnad. Och det riskerar att kasta ut världen i en ny global kris, säger Christoforos Sardelis.

– Obama är i ständig kontakt med de europeiska länderna, så jag tror att det är något som angår hela världen.

Orsaken till att världen nu står på randen till en ny ekonomisk kris, är inte minst obeslutsamheten bland euro-länderna, säger Christoforos Sardelis. Inte minst Tyskland har velat i månader inför räddningspaketet till Grekland. Och det har gjort krisen värre.