ecofin-mötet i bryssel

Skattekronor kan behövas i räddningspaket

Internationella valutafonden meddelade på söndagskvällen att man har godkänt ett lån på trettio miljarder euro till Grekland som en första del av ett lånepaket på 110 miljarder euro. Samtidigt fortsätter mötet i Bryssel mellan EU:s finansministrar som ska fatta beslut om åtgärder som ska hindra den grekiska krisen från att spridas.

EU-kommissionen presenterar just nu ett förslag på mötet. När Sveriges finansminister Anders Borg gick in till mötet hade han inte sett förslaget men säger nu att det kan bli så att svenska skattepengar måste sättas in i krisen.

– Svenska skattepengar kan användas för att säkra att vi har finansiell stabilitet.

Vad kommer vi att betala för?

– Ja vi har ju tidigare gjort paket för Island och Lettland, men då har vi ju också fått en rimlig ersättning för detta som gör att vi säkrar skattebetalarnas intressen.

– Vi slösar aldrig med skattebetalarnas pengar utan kommer naturligtvis att kräva en rimlig ersättning för allt sådant.

Det här betyder ändå att svenska skattepengar kommer att gå ut i den grekiska potten.

– Det ska vi återkomma till när alla de här förhandlingarna är färdiga. Det centrala är att vi måste både ha ytterligare konsolideringsåtgärder på kort sikt, och åtgärder som stabiliserar marknaderna - och det måste vi ha innan de asiatiska marknaderna öppnar i natt.

Det är alltså bråttom, bråttom med att komma överens.

Det som diskuteras nu är enligt uppgift till journalister här på mötet två varianer av lån.

För det första en lånemekanism där EU-kommissionen med EU-budgeten som säkerhet kan låna ut 60 miljarder euro. För det andra en en slags europeisk valutafond där betydligt mer pengar är 60 miljarder euro kan lånas ut.

Storbritannien har redan kommer enligt brittiska källor att vägra vara med och skjuta till några nya pengar. Just nu förefaller det alltså som om Storbritannien har en annan inställning än Sverige.

Klart är också att det förslag utan detaljer som euroländernas 16 regeringschefer kom överens om inte utan vidare kommer att godkännas när nu alla EU:s 27 finansministrar är med.

Bakom allt detta finns den hotande marknaden som öppnar i natt och i morgon. En marknad Anders Borg i dag beskev så här.

– Vi ser nu ett vargflocksbeteende hos markanden och om vi inte stoppar de här vargflockarna kommer de riva svagare länder sönder och samman sa Borg.