Bryssel

EU:s krisländer kan få lån på 750 miljarder euro

EU:s finansministermöte i Bryssel började i går och avslutades i natt med en överenskommelse om ett jättelån som kan användas av krisdrabbade EU-länder. Den nya summan ger möjlighet till ett mer än sex gånger så stort lån som det Grekland har fått.

Det handlar om möjlighet att låna ofattbara sjuhundratjugo miljarder euro. Det lån Grekland garanterades för någon vecka sedan var etthundratio miljarder euro.

Efter ännu en nattmangling i ministerrådets marmorbruna byggnad här i Bryssel finns ett paket som ser ut så här:

Ett lån av greklandsmodell - de sexton euroländerna förbinder sig att låna ut 440 miljarder euro medan 250 miljarder euro kommer från internationella valutafonden.

Dessutom betalar alla EU:s tjugosju medlemsländer in 60 miljarder euro till den fond som tidigare bland annat hjälpt Lettland.

Den sammanlagda summan blir då 750 miljarder euro.

Så här säger Sveriges finansminister Anders Borg om nattens resultat:

- Det är ett mycket omfattande program som nu läggs på plats för att säkra finansiell stabilitet och för att få slut på den här vargflocksjakten på de länder som har brister i sin finanspolitik och som därmed uppfattas som svagare.

Men om nu vargflocksjakten inte ger sig utan fortsätter, vad händer då?

- Ja nu har det ju lagts ett väldigt omfattande paket här. Dels från medlemsländerna, dels från IMF och det kommer säkert också att fattas ytterligare beslut för att säkra den finansiella stabiliteten, säger Anders Borg.

I uppgörelsen ingår också att Spanien och Portugal till nästa finansministermöte den artonde maj ska presentera nedskärningsprogram för att minska sina budgetunderskott. Däremot är inget sagt om några lån till Spanien och Portugal.

När det gäller Sveriges del i de nya pengarna och lånen så kommer Sverige att vara med och betala in pengar till fonden på sextio miljarder euro.

Då det handlar om pengar som ska lånas ut till euroländer är det frivilligt för Sverige att vara med. Svenskt deltagande kommer att avgöras från fall till fall enligt finansminister Anders Borg.