sörmland

MDH får kritik för snedrekrytering

Mälardalens högskola satsar mycket på att få in kvinnor på teknikutbildningar, men förhållandevis lite på att rekrytera män till de kvinnodominerade utbildningarna. Det är fel, tycker riksdagspolitikern Maria Wetterstrand, som sitter med i högskolans styrelse.

Högskolan lägger mycket resurser på att locka tjejer att plugga teknikämnen, men någon motsvarande satsning görs inte för att få killar att läsa till sjuksköterska eller lärare.

Styrelseledamoten Maria Wetterstrand, som också sitter i riksdagen som Miljöpartiets språkrör, tycker det är synd att skolan gör så ensidiga satsningar.

– Det behöver nyanställas mycket människor de närmaste 10-15 åren inom skolan, vården, äldreomsorgen och rekryterar man bara från halva befolkningen får man för litet underlag, så även killarna måste vara med, säger hon.

Vårdprogrammen och lärarprogrammen på Mälardalens högskola har länge varit kvinnodominerade, precis som teknikprogrammen har varit mansdominerade.

Bland dem som läser till sjuksköterska, till exempel, är bara elva procent män.

Johan Björling pluggar till sjuksköterska i Eskilstuna. I hans klass fanns det tre, fyra män av omkring 90 studenter när han började. Han är inte nöjd med att högskolan satsar så lite på att locka män till sjuksköterskeprogrammet.

– Det är jättesynd. Jag är helt övertygad om att det finns många män som skulle bli bra sjuksköterskor om de fick hjälp på vägen att ta det steget, säge rhan.

Johan Björling säger att han själv tvekade lite i början eftersom det kan uppfattas som omanligt att vara sjuksköterska.

– Men om man tog ut manliga sjuksköterskor till skolan och visade upp vad man kan göra tror jag det skulle bli lättare, säger Johan Björling.

Högskolan har varit ute på gymnasieskolor och försökt få tjejer intresserade av teknikprogrammen och man har också tänkt till när man utformat broschyrer så att tjejer ska känna sig tilltalade. Men motsvarande satsningar görs inte på vård- och lärarprogrammen.

Torbjörn Messing, som är jämställdhetssamordnare på högskolan, uppskattar att högskolan satsar ungefär tio gånger mer på att nå ut till tjejer än till killar.

– Det tråkiga med det är ju att det finns något outtalat att tjejer väljer fel medan pojkar väljer rätt, som de gör. Man problematiserar flickorna hela tiden, säger Torbjörn Messing.

Fler styrelseledamöter har påpekat det här, och nu vill de att skolans ledning ser till att det blir en ändring, eftersom skolan har ett jämställdhetsuppdrag från styrelsen.

– Det är ju inte så att vi i styrelsen sitter och detaljstyr hur man jobbar. Vi kan ju lyfta och tycka att det här är ett viktigt perspektiv, säger Maria Wetterstrand.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se