Folkpartiet - En Folkpartihito

Folkpartiet: liberalism (socialiberalism, nyliberlism)
Receptet bestå på ytan en enda ingrediens - liberalism, Men tittar man närmre är det runt hälften nyliberalism, som tror på fria företag, och hälften socialiberalism som tror på dagis och en stat som kan säga till folk hur de delar föräldraförsäkringen. Enligt viss kan man få en liknande drink genom att ta nästan ren liberalism, och hälla i en femtedel socialism!