Lättnad i Portugal efter beslut om nödlån

I Portugal, som utpekats som nästa krisland efter Grekland, tas beskedet om det omfattande räddningspaketet och möjligheten till nödlån emot med lättnad.

Det är viktigt att unionen håller ihop och garanterar euron, anser en ung man som heter Pedro Rodriguez

– Det är väl inget samarbete om inte länderna hjälper varandra, menar Pedro Rodriguez.

Portugals premiärminister José Socrates och oppositionsledaren Pedro Passos Coelho möts nu för att gå igenom vilka ytterligare åtgärder, som kan vidtas för att stärka statsfinanserna.

Statsskulden är uppe i ungefär 85 procent av BNP och underskottet i de löpande statliga affärerna är på 9,3 procent av BNP.

Enligt portugisiska medier talas det om att höja momsen från 20 till 22 procent, att höja skatter för höginkomsttagare och att börja beskatta den extra jullönen, som alla får här.

I helgen blev det känt att Socialistregeringen tills vidare drar in på två stora infrastrukturprojekt, en flygplats och en bro.

Projekten skulle gett välkomna jobb, men staten sparar härmed hundratals miljarder kronor.

Premiärministern tror nu att budgetunderskottet i år bara ska bli 7,3 procent av BNP.

Under veckan som gick betalade Portugal också tillbaka lån i förtid för att signalera att landet klarar sig.

Pensionsreform och frysta löner för statsanställda har ingått i tidigare sparpaket, men med finanskrisen kostade staten på stimulansåtgärder.

Nästa tisdag, den 18 maj, ska Portugal presentera en ny åtstramningsplan för EU:s finansministrar.