Anders Borg: Stödpaketet var nödvändigt

Sveriges finansminister Anders Borg kommenterade i dag nattens EU-beslut om ett stödpaket till de krisdrabbade euroländerna.

Finansminister Anders Borg anser att det stora stödpaketet på totalt 750 miljarder euro var nödvändigt att få fram för att lugna världens finansmarknanader.

Det var hårda diskussioner mellan EU:s finansministrar och allt var inte klart förrän strax innan den japanska börsen öppnade klockan två i morse säger Anders Borg.

– Vi var klara med de avgörande lösningarna alldeles innan marknaden öppnade i Asien. Nu ser vi att vi har fått en stabiliserande reaktion. Man ska vara väldigt försiktig med att dra slutsatser. Men om man ska pekar på två saker så är det väl att vi nu har återigen förbättrade förutsättningar för en försiktig återhämtning. Men man skulle vara väldigt naiv om man inte också pekade på att vi har väldigt allvarliga riskbilder i världsekonomin som är kopplade till dessa mycket stora underskott.

Anders Borg säger att en av de saker som han drev i förhandlingarna om att rädda den grekiska ekonomin, var att också krisdrabbade Spanien och Portugal skulle visa upp besparingspaket om en vecka, den 18 maj, för att visa att länderna vidtar kraftfulla åtgärder för att få kontroll över sina utgifter. Portugal och Spanien kan annars vara nästa krishärd.

Enligt överenskommelsen är det de 16 euroländerna som tar det största ansvaret för stödpaketet. Men även Sverige kan komma att delta på samma sätt som euroländerna på grund av att Sverige som exportland är så beroende av att banker och betalningar fungerar mellan länderna, säger Anders Borg.

– Jag ska också säga att vi i de här diskussionerna, för att delvis bidra till att det kommer framåt, var beredda att som enda icke euroland säga att vi var beredda att ställa upp med pengar i senare skede. Om det är så att det finns länder som vi anser att vi bör hjälpa så är vi beredda att göra det. Då naturligtvis med villkor som gör att de svenska skattebetalarnas pengar skyddas, säger finansminister Anders Borg.

Socialdemokraterna har samma uppfattning som finansminister Anders Borg om stödpaketet, det säger Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros.

– Det här är ett första och väldigt viktigt steg i att ge en kraftfull signal inom EU att man kan hantera situationen. Men det är flera länder med mycket stora underskott och det finns en lärdom från Sveriges erfarenhet av att sanera. Och det är att det är bråttom att få ordning på offentliga finanser, säger Thomas Östros.