Stockholm

S:t Göran kan få förlossningsavdelning

Eftersom det föds allt fler barn i länet behöver Capio S:t Görans sjukhus få en förlossningsavdelning. Det tycker Folkpartiet som lägger fram detta som ett förslag.

P A Dahlberg som är vice vd för Capio S:t Göran vill ha en förlossningsklinik där:

– Det finns bara ett geografiskt område i dag som inte helt naturligt har en förlossningsklinik och det är västerort och innerstaden med Kungsholmen och Norrmalm. De har ju i dag ett naturligt akutsjukhus St Göran som de åker till. Men när det gäller förlossningar så måste man välja att åka längre, säger P A Dahlberg.

Men för att kunna ha även förlossning på Capio S:t Görans sjukhus så behövs lokaler för det, och det finns inte i dag.

Men Folkpartiet föreslår just att landstinget ska bygga nya lokaler. Det behövs eftersom barnafödandet i länet ökar mycket, enligt folkpartiet. Samtidigt tror de att antalet förlossningsplatser på Karolinska i Solna kommer bli färre när det sjukhuset byggs om och får mer specificerade uppgifter.

Socialdemokraterna är positiva till Folkpartiets förslag. Även Vänsterpartiet vill ha en förlossningsklinik på S:t Göran, men vill att den ska vara landstingsdriven och inte privat.

Moderaterna håller också med om att det behövs fler förlossningsplatser. Men de har ännu inte tagit ställning till det här förslaget, utan tittar både på det och på andra förslag.

Men det folkpartistiska landstingsrådet Birgitta Rydberg tycker att det är viktigt att en ny förlossning hamnar just på Capio S:t Göran - i stället för att någon klinik som redan finns byggs ut.

– Det är ju väldigt stora förlossningskliniker som vi har på de andra sjukhusen. Och vi känner en skepsis till de här riktigt stora, rena förlossningsfabrikerna. Då tycker vi att det är bättre att man startar ytterligare någon klinik som kan ha mellan 2 000 och 4 000 förlossningar, säger Birgitta Rydberg.

Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se