Omstrukturering inom vården

Sjukvården i Kalmar län är på väg att få en helt ny struktur där patienterna ska kunna få mera hjälp av sin vårdcentral och slippa åka in till sjukhuset så ofta. Och nya landstingsdirektören Johan Assarsson är beredd att låta vårdcentralerna få helt nya typer av resurser för att kunna klara uppdraget.
Bland annat tycker han att man ska öka samarbetet med sjukhusen och låta fler specialister komma ut och jobba på vårdcentralerna. Det kan också vara värt att införa helt nya yrkesgrupper, som psykologer och kuratorer. Sven Klevbäck som är verksamhetschef på vårdcentralen i Nybro säger att han är positiv till mer samarbete med sjukhusen - redan idag har man ett par specialistläkare som kommer till Nybro. Sven Klevbäck tror dock att det primära ändå är att få in mer baspersonal till primärvården.