Från nej till en öppning för krisbidrag

Kan man lita på finansminister Anders Borg? I går stod det klart att Sverige som enda land utanför eurosamarbetet är berett att låna ut mer pengar till länder i ekonomisk kris, men för drygt två veckor sedan tyckte finansministern att Sverige inte skulle ställa upp mer än vi redan gjort.

För drygt två veckor tyckte finansministern att Sverige inte ska ställa upp mer än vi redan gjort. Så här lät det i ekot den 23 april:

– Vi har ju redan bidragit genom att vi är medlemmar i IMF och därigenom redan sedan tidigare svarat för en uppkapitalisering. Jag tycker inte att jag kan se att några andra än euroländerna ska bära denna börda.

Men i går sa Anders Borg så här när han kom hem efter nattmanglingen i Bryssel för att rädda den europeiska ekonomin.

– Vi var ju beredda som enda icke-euroland att säga att vi var beredda på att ställa upp med pengar i ett senare skede. Om det är så att det finns länder som vi anser att vi bör hjälpa, att vi är beredda att göra det, med villkor som gör att de svenska skattebetalarnas pengar skyddas.

Från blankt nej till en öppning för att Sverige ska bidra med mer än vad vi gör inom ramen för medlemskapen i EU och Internationella Valutafonden, IMF.

I dag understryker finansministern att Sverige inte har någon skyldighet att bidra med mer, men att det kan uppstå ett läge då det behövs för att säkra svenska intressen.

Det kunde inte Anders Borg förutse för två veckor sedan.

– Vi var i en mycket, mycket besvärande situation i helgen, och i den typen av situation ska man göra vad man kan för att lösa problemen, och det tänker jag inte be om ursäkt för att vi har gjort.

Du visste inte att situationen var så brutal för två veckor sedan?

– Det var nog knappast någon människa på detta jordklot som sa att vi inom loppet av två veckor skulle landa i en situation som var på gränsen till ett nytt stillestånd i banksystemet. Det får jag naturligtvis ta på mig att jag inte kunde förutse.

Så man kan lita på dig?

– Jag kommer alltid att göra mitt yttersta för att säkra stabilitet i Sverige. Så man kan lita på att vi försöker skydda svenska skattebetalare och det svenska samhället så långt det över huvud taget går, säger Anders Borg.