ECB bemöter kritik

Den europeiska centralbanken, ECB, har snabbt börjat genomföra sitt beslut att köpa upp statsobligationer från euroländer med finansiella problem. Och ECB:s chef Jean-Claude Trichet vidhåller att beslutet är självständigt och saknar koppling till EU:s och IMF:s stödpaket på 750 miljarder euro.

– Vi är obändigt oberoende, säger Jean Claude Trichet. Vi fattade vårt beslut därför att vi ansåg att det var nödvändigt. Och vårt beslut har inte kommit efter några påtryckningar från regeringar, fortsätter han.

Beskedet från Trichet är både självklart och nödvändigt för att bemöta kritik att ECB trots allt skulle ha tvingats att tumma på sin självständighet och att rågången mellan finans- och penningpolitik nu är diffus.

För att visa det började ECB redan i går omsätta sitt beslut och sägs både i går och i dag ha köpt statsobligationer från Grekland, Portugal, Spanien, Irland och Italien. Alltså samtliga de problemtyngda så kallade PIIGS-länderna.

Fast det gäller att undvika att obligationsköpen ska ske genom att dra igång sedelpressen och på den vägen öka penningmängden och öka inflationsriskerna.

Och det tänker ECB göra genom att med andra handen dra in kapital från banksystemet genom att locka med kortsiktig inlåning.

Men den här proceduren har redan fått kritik. Att de skuldtyngda euroländerna kan lockas att slarva med nödvändiga budgetnedskärningar – eftersom de i princip får en garanti från ECB att finansiera sina underskott och skulder.

Men den risken, säger Jean-Claude Trichet, måste politikerna hantera genom att skärpa EU:s stabilitetspakt med hårdare straff mot dem som har för stora underskott och skulder.