Jämnt mellan blocken

Uppdaterad: 12:31
I en andra opinionsmätning i rad är det extremt jämnt mellan de politiska blocken. Skillnaden är så liten att den inte är statistisk säker.

För den rödgröna oppositionen som lett stort hela vintern och våren betyder det en hel del, säger socialdemokraten och professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld.

– Ja det är framför allt psykologiskt tungt att tappa ett opinionsmässigt överläge som man tidigare har haft, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Två mätningar i rad, demoskop förra veckan och Novus opinion i dag visar att det är synnerligen jämnt mellan blocken. Alliansen har 46,5 procent, det starkaste stödet sedan 2006, och de rödgröna 47,5, det svagaste sedan 2006. I praktiken innebär det dött lopp mellan blocken. De rödgröna som lett ganska stort under senare tid dyker alltså i opinionen. Förklaringen skulle kunna vara debatten om de rödgrönas egen budgetmotion och krisen i Grekland säger statsvetaren Ulf Bjereld.

– Där vet vi från SOM-undersökningen att väljarna gav ett gått betyg åt alliansregeringen åt sitt sätt att hantera den förra krisen och det är möjligt att det smittat av sig även den här gången.

Du är själv socialdemokrat, vad vill du själv se från den socialdemokratiska ledningen i det här skedet?

– Jag tycker det är två saker som inte tillräckligt har tryckts fram i den socialdemokratiska opinionsbildningen. Det första är jämlikhetsfrågorna och rättviseperspektivet som jag tycker har hamnat i skymundan. Det andra som borde ha fåtts fram tydligare är visionen av det goda samhället. Vad är det för gott samhälle de rödgröna vill bygga och hur skiljer det sig från det samhälle vi har i dag. Där tycker jag det varit tunnsått med visionerna, säger Ulf Bjereld.


Karin Runblom
karin.runblom@sr.se