Ett av världens största kolkraftverk byggs i Sydafrika. Världsbanken finansierar- trots internationell kritik


Byggandet av den nya kolkraftsanläggningen Medupi i ett område med känsliga naturvärden, är en eftergift åt något som är viktigare, nämligen att landet får tillräckligt med energi.
Så resonerade både Sydafrika och Världsbanken inför beslutet att låna ut motsvarande 30 miljarder kronor för att bygga ett av världens största kolkraftverk, trots internationella protester. Att ANC-regeringen dessutom äger andelar i ett av de inblandade företagen, det förbisågs också.

I närområdet planeras också en anläggning för Sydafrikas största koldioxidbov nämligen Sasol som förädlar kol till flytande bränsle.

Trots att el är en bristvara - så har den i Sydafrika setts som en självklar och oändlig resurs - och billig el är en anledning till att många utländska energikrävande industrier har etablerat sig här.

Ett kolkraftverk har en livstid på ungefär 40 år, men de befintliga kolkraftverken är energikrävande och gamla och de tunga koltransporterna sliter ner landets vägar.

Idag kommer 90 procent av Sydafrikas energi från kolkraft. 75 procent av landet har elektricitet nu, men behovet av el beräknas växa mer tillgången och inte ens Medupianläggningen kommer att räcka till om några år.

Elpriset höjs med 25% för att bekosta byggandet

Medan Sydafrika fortsätter att diskutera vem som ska få bygga nästa kärnkraftverk, så har energibolaget Eskom beslutat om en höjning av elpriset med 25 procent per år under de närmaste tre åren, för att delbekosta byggandet av Medupi-anläggningen.

Det är en chock för många fattiga och arbetslösa, som troligen kommer att fortsätta stjäla el, men det är en chock också för mindre företag.
Större industrier har däremot inte klagat lika högljutt och det spekuleras i om de kan ha kommit överens om specialavtal.

Regeringens nuvarande mål är att hela 10.000 gigawatttimmar ska genereras ur alternativa energikällor till år 2013, men det sker ingen kontroll av hur det målet efterlevs. Frågan är vilka mål som den nya nationella planeringskommissionen kommer att sätta upp.

Däremot pratas det allt mer om alternativa och mer kostnadseffektiva energikällor nu - särskilt om solpaneler. Det borde kunna bli lönsamt, eftersom solen skiner i Sydafrika året om..

I Världsbankens godkännade av finansieringen av kolkraftverket i Medupi, ingår också byggandet av 100 megawattimmar solpaneler och lika mycket energi från ett vindkraftverk - det kommer att bli Sydafrikas hittills största investering i förnyelsebar energi.

Margareta Svensson, Johannesburg