Växjö

Oro på Emigrantinstitutet

Den infekterade striden kring Emigrantinstitutet i Växjö fortsätter utan att någon lösning tycks vara i sikte. Efter att de omkring 10 anställda fått besked om uppsägning är många bekymrade inför framtiden.

Bosse Bengtsson har arbetat som arkivassistent på Emigrantinstitutet i 16 år.

– Det är naturligtvis oroligt eftersom man inte vet vad som ska hända. Det är mycket tråkigt tycker jag för den här institutionen har ju under många år lockat många turister. Att allmänhet och forskare kan tillgängliggöra sig vårt arkivmaterial, det vore ju väldigt synd om den möjligheten försvann.

Register av ljudband
Bosse Bengtsson arbetar för närvarande med att göra ett sökbart register för innehållet i 5 000 ljudband som därigenom blir tillgängliga för forskare och allmänhet. Han har nu avverkat drygt 2 300 band.

Arkiv, bibliotek och forskning är institutets kärnverksamhet.

Kampen pågår
Striden kring Emigrantinstitutet gäller om institutet ska tvingas in i Kulturparken AB där Smålands museum och Kronobergsarkivet ingår. Emigrantinstitutets ledning ser det som ett totalt överlämnande av makten över institutet till Kulturparksbolaget, medan bolaget säger att man är beredd at följa institutets stadgar och ändamål.

Följden har blivit indragna bidrag, försämrad ekonomi och att Emigrantinstitutets fastighet bjuds ut till försäljning och att verksamheten eventuellt flyttar från Växjö.

Hoppas på rekonstruktion
Vad som verkligen kommer att hända är ännu oklart, men Bosse Bengtsson hoppas att det sker något omgående.

– Jag hoppas ju att fastigheten ska bli såld så snabbt som möjligt för att kunna göra en rekonstruktion, så att vi kan fortsätta med vår kärnverksamhet.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se