EU vill styra ländernas ekonomi hårdare

Som ett medel om att bemästra ekonomiska kriser vill EU-kommissionen ha mer kontroll på framför allt euroländernas budgetar. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade förslaget i Bryssel i dag.

– Vi vill ha en mer extrem övervakning av ländernas budgetar, sa EU-kommissionens ordförande. Något som innebär att länderna i förväg skulle lämna något slags utkast på sina budgetar till EU-kommissionen. Kommissionen skulle sedan kunna göra en bedömning av var ett land är på väg.

Talesmän för EU-kommissionen uppger att det här förslaget gäller alla länder, inte bara euroländerna. Sverige skulle alltså också omfattas.

Sättet EU nu försöker styra enskilda länders ekonomi på kommer att få många att protestera och reagera.

EU-kommissionens Barroso sa att det inte handlar om att försöka bestämma över enskilda länders parlament och riksdagar.

– Nationella parlament kan ingen annan bestämma över, sa Barroso och förklarade sig med att EU-kommissionen bara ska utvärdera varje lands budget och sätta den budgeten i ett europeiskt sammanhang.

Ett annat förslag som kom i dag är att EU-kommissionen vill att det i nästa långtidsbudgets regler ska ingå att ett land kan bli av med EU-medel.

– Det ska gälla inte bara gälla länder som får regionalstöd utan alla länder. Utan straff ingen trovärdighet, sa EU-kommissionens ordförande.

Den i dag mycket välbesökta och uppmärksammade presskonferensen här i Bryssel innehöll ändå något som kan tolkas som positivt för euron och det handlar om Estland.

– Estland klarar kraven och kan bli ett euroland från den första januari nästa år förkunnade EU-kommissionens ordförande.

Förslaget måste godkännas av EU:s finansministrar.