Lista på fobier!

Det finns mycket man kan frukta:

* Aerofobi - lukter

* Aikmofobi - knivar

* Ailurofobi - katter

* Akrofobi - höjder

* Araknofobi - spindlar

* Astrafobi - åskväder

listan fortsätter...

* Bacillofobi - baciller

* Bakteriofobi - bakterier, smitta

* Bibliofobi - böcker

* Carcinomatofobi/cancerofobi - cancer

* Emetofobi - spyor

* Erotofobi - fysisk kärlek

* Erytrofobi - röd färg, rodnad

* Fobofobi - fobier

* Fonofobi - starka ljud

* Heliofobi - sol, solljus

* Hemofobi - blod

* Hydrofobi - vatten

* Hypnofobi - sömn och att somna

* Klaustrofobi - slutna utrymmen

* Kynofobi - hundar

* Nekrofobi - döden, döda saker

* Nosofobi - sjukdomar och sådant som kan associeras med dessa

* Ornitofobi - fåglar och fladdermöss

* Paraskevithekatriafobi - fobi för fredag den 13:de

* Pedofobi - barn

* Pogonofobi - skägg

* Trypanofobi - medicinska ingrepp med sprutor

* Teknofobi - tekniska prylar

* Zoofobi - djur