Askmolnet upplöst och luftrummet fritt

Askmolnet som i går innebar vissa begränsningar för flyget över delar av Europa och även Sverige har lösts upp. Enligt LFV finns inga begränsningar för flyget över Europa i dag.

Svenskt såväl som europeiskt luftrum är nu fritt från vulkanaska och klassas som zon 3-område, det vill säga helt fritt att flyga i, uppger luftfartsmyndigheten LFV på sin hemsida.

Ett område som klassas som zon 2 ligger över större delen av östra Atlanten men det beräknas att krympa sakta under dygnet.

Ett zon 1-område har åter etablerats söder och väster om Island, där råder det flygförbud under 6 100 meter.

Zon 2 får man flyga i med särskilt tillstånd, medan det i zon 1 råder totalt flygförbud.