Militärsamarbete med Saudiarabien fortsätter

I dag går tiden ut för Sverige att säga upp ett omstritt militärt samarbete med Saudiarabien. Regeringen är splittrad och diskuterade i flera veckor möjligheten att stoppa en förlängning av det fem år gamla avtalet. Men diskussionen landade i att samarbetet med saudierna fortsätter i minst fem år till.

Det berättar Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman.

– Folkpartiet har i regeringen väckt möjligheten att kunna säga upp avtalet så att det inte skulle förnyas. Men vi har inte fått tillräckligt stöd av de andra partierna i regeringen och därför lyckades inte detta.

Det var den 15 november 2005 som dåvarande försvarsminister, socialdemokraten Leni Björklund, skrev på avtalet om militärt samarbete med Saudiarabien.

Bland annat innebär avtalet att Sverige säljer stridsledningssystem och radarutrustning till saudierna fram till november i år.

Avtalet förlängs med automatik om man inte säger upp det skriftligt sex månader innan det går ut, alltså senast i dag lördag.

– Det är de senaste veckorna som den här frågan har varit uppe till diskussion, säger Allan Widman.

En gång eller flera gånger?

– Flera gånger.

Kan du berätta vilka som var med?

– Nej, det kan jag inte.

Vilka stödjer er linje?

– Jag avstår från att kommentera vad andra partier har för uppfattning i den här frågan, säger Allan Widman, Folkpartiet.

Avtalet väckte redan från början starka protester, då det i Saudiarabien varken finns religionsfrihet eller yttrandefrihet. Både fackföreningar och politiska partier är förbjudna, kvinnor diskrimineras och dödsstraff är vanligt.

De svenska riktlinjerna säger att Sverige inte bör exportera vapen till länder som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Men radarsystem är inte dödliga vapen som till exempel kanoner, så därför har tillståndsmyndigheten, ISP, sagt ja till exporten.

En av de kritiska rösterna har varit Svenska freds- och skiljedomsföreningen, där Anna Ek är ordförande.

– Jag tycker att det här är skandalöst. Saudiarabien är en av världens värsta diktaturer. Och att vi samarbetar militärt med dem kan jag inte förstå. Jag tycker att regeringen är skyldig en förklaring. Regeringen borde skämmas, säger Anna Ek, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.