örebro län

Mycket förorenad mark saneras i år

Runt om i Örebro län finns det närmare 4000 områden som Länsstyrelsen misstänker är förorenade. Föroreningarna kan bero på olika saker men oftast handlar det om gamla nedlagda gruvor eller industrier.

Ylva Hedene är miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

– Det kan vara ett problem i vissa områden, det är de vi försöker ta reda på mer om. Just därför att de inte ska utgöra en risk för hälsa och miljö, det säger Ylva Hedene, som är miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län. 

Miljömålet är ett uppdrag som Länsstyrelsen fått från regeringen. Där ingår att Länsstyrelsen ska göra en inventering av alla förorenade områden i länet.

De förorenade områden som är i akut behov av sanering ska vara åtgärdade vid slutet av 2010

Ylva Hedene säger att det kan ta lång tid innan det blir klart om ett område verkligen är förorenat.

– Det är många delar som ska gås igenom först. Man måste prioritera, undersöka och se om de måste åtgärdas, det är ju inte alls säkert.

Områdena är indelade i olika riskklasser där klass1 har den högsta prioriteringen

I hela Örebro län finns sammanlagt 43 områden som har fått den högsta prioriteringen.

I första hand är det den som har orsakat föroreningarna som ska betala för saneringen. Finns dem inte kvar längre så kan det bli den nya fastighetsägaren som får ta notan. I sällsynta fall får Länsstyrelsen gå in och söka bidrag från staten för att genomföra saneringen.

Föroreningarna finns lite varstans i och runt om våra städer, även vid bostadsområden.

Och orsaken kan vara i stort sett vad som helst. Allt från gamla industrier till kemtvättar, den största boven i Örebro län är gruvor.

– Sådan verksamhet som påverka människors hälsa, och miljö negativt, genom att de släpper ut olika typer av föroreningar.

Veronique Slottberg
veronique.slottberg@sr.se