Miljöpartiets kongress

Kortare arbetstid het debattfråga

På den pågående Miljöpartikongressen har det manifest som partiet ska gå till val på debatterats under förmiddagen. Det var framförallt motionen om att få in sänkt arbetstid i manifestet som väckte mycket diskussioner.

– Jag tycker att vi måste får mer tid för fritid och andra saker än arbete. Jag tycker dessutom att människan inte kan reduceras till en kugge i ett ekonomiskt system. Människan är så mycket mer, sa Bengt Karlsson,  Orust.

– Vi kan inte hänga upp oss på det gamla konsumtionssamhället, det gamla konkurrenssamhället utan vi måste våga nytt och våga satsa på en helt ny utveckling, sa Johan Söderpalm, Bohuslän.

– Nej, jag tycker inte att vi ska ställa det kravet nu utan det får vi göra på sikt. Valmanifestet är det vi vill driva inför valet och då är inte den frågan den viktigaste, sa Stina Bergström, Kil.

Sänkt veckoarbetstid har alltid varit en viktig fråga för Miljöpartiet men i valmanifestet i år vill partistyrelsen att den reformen framförallt ska gälla småbarnsföräldrar.

Språkröret Peter Eriksson manade kongressombuden i början av debatten att visa att Miljöpartiet kan ta ett ekonomiskt ansvar.

– Vi har etablerat oss i svensk politik som det gröna partiet som ett av de partierna som håller hårt på pengarna, sa Peter Eriksson.

Han fick stöd av Lennart Olsen, tidigare politiskt sakkunnig på finansdepartementet, som anser att flera förslag, bland dem sänkt arbetstid kostar för mycket.

– Vi gröna har ett budskap där inte högre materiell konsumtion och penningomsättning står i centrum. Det betyder oundvikligen också att vi har lägre skatteunderlag än vad andra partier har och att vi måste hushålla bättre med offentliga medel, sa Lennart Olsen.

Men förespråkarna för kortare arbetstid betonade att det sparar såväl pengar som miljön.

– Kortare arbetstid ger livskvalitet, kortare arbetstid ger arbetslösa jobb och bättre samhällsekenomi, sa Birgit Sievers.

Men flera andra ämnen var också på tapeten närt valmanifestet diskuterades. Exempelvis saknade många talare kulturpolitik i valmanifestet.

– Jag vistas en del i kultursvängen och då märker man att det är många där som känner att Miljöpartiet är deras självklara förstahandsalternativ, men har vi inte med någon kultur i valmanifestet kanske de får börja leta efter ett annat alternativ, sa bland andra Lena Angviken.