Finska präster ska få bryta tystnadsplikt

Regeringen i Finland vill att kyrkan ändrar sina lagar så att präster kan bryta sin tystnadsplikt om de nås av information gällande sexövergrepp på barn.

Enligt ansvarig minister kan de annars tänka sig att stärka landets barnskyddslag så att präster blir anmälningskyldiga.

Tokigt, tycker Lennart Koskinen, biskop i Visby stift och ansvarig för Svenska kyrkan utomlands.

– Jag blir förskräckt när jag hör det här eftersom tystnadsplikten är en så oerhört viktig del för alla kyrkor. Och där alla kyrkor är överens om att man inte får tubba på den. Skulle det finnas någon risk att prästen istället springer till polisen då skulle definitivt de samtalen upphöra och övergreppen skulle kunna fortgå, säger Lennart Koskinen.

I vårt grannland Finland har det under bara de senaste veckorna anmälts ett trettiotal fall av sexuella övergrepp inom den lutherska kyrkan.

Nu vill det finska social- och hälsovårdsministeriet se till att präster får lov att bryta sin tystnadsplikt om de nås av information om att ett barn är utsatt, av till exempel gärningsmannen själv, under bikt eller själavård. Det rapporterar flera finska tidningar i dag.

Om inte kyrkan själv ändrar sina lagar vill man stryka den del av barnskyddslagen som säger att anmälningsskyldigheten inte gäller på samma sätt för prästerna.

Men enligt Lennart koskinen har prästen i sin invigning lovat att ha en absolut tystnadsplikt, så även om den allmänna lagstiftningen skulle ändras tror han inte att det kommer att påverka de finska prästerna.

– Prästvigningen är ju på livstid. Den kan inte ändras bara för att lagarna ändras, och det skulle innebära att präster även fortsättningsvis skulle hålla tyst.

Tror du att det skulle kunna bli aktuellt med något liknande i Sverige?

– Jag har svårt att tänka mig det. Vi känner nog att vi har det förtroendet från politikerna och lagstiftarna, säger Lennart Koskinen.