eurons kris

"Europa i värsta krisen sedan världskrigen"

Europa befinner sig i den värsta situationen sedan andra världskriget, kanske till och med sedan första världskriget. Det säger nu chefen för den Europeiska centralbanken.

ECB-chefen Jean-Claude Trichet gör sitt uttalande i en intervju i det kommande numret av den tyska tidskriften Der Spiegel.

Trichet avfärdar dock alla påståenden om att eurons kraftiga fall skulle bero på en attack från valutamarknaden.

Enligt ECB-chefen är det snarare Europas enskilda regeringar som har ansvaret för eurons fall. Det har att göra med den offentliga sektorn och följdaktligen den finansiella stabiliteten i euroområdet.

Jean Claude Trichet säger också till Der Spiegel att Europa behöver göra grundliga förändringar i lagstiftningen för att förhindra misskötsel, och straffa de länder i eurozonen som missköter sin ekonomi.

När det gäller den värsta situationen sedan världskrigen hänvisar Trichet till den situation som de finansiella marknaderna befinner sig i sedan amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollaps hösten 2008.