Craig Venter riskerar att anklagas för piratverksamhet

Den amerikanske genforskaren Craig Venters senaste forskningsexpedition på Galapagos riskerar att hamna i hetluften. Tredje världens länder ser det inte längre som självklart att upplåta sin natur till allehanda biologiska provtagningar från väst och det som nu debatteras är om Venter ägnar sig åt genetiskt rofferi och biologisk piratverksamhet.

Den idylliska övärlden utanför Ecuador i Stilla havet är en av världens mest myllrande ekologiska miiljöer. Charles Darwin var där på sin tid, och nu är det en av vår tids stora biologiska profiler, Craig Venter, som efter katläggningaen av människans arvsmasssa ger sig in på sitt nästa stora projekt med nedslag just på Galapagos. Han letar efter mikoorganismer i havet som kan rädda väldens framtida energiförsörjning. Enkelt och lovvärt, kan man ju tycka, men faktum är att han seglar rätt in i en storm av stora geopolitiska tvistefrågor.

Västs rätt att exploatera ifrågasätts

I botten ligger frågan om vem som ska tjäna pengar på ett lands biologiska resurser. Många av den tredje världens länder ser hur multinationella bolag från väst gör sig stora pengar på utsäde och livsmedelsprodukter som har sitt genetiska upphov i afrika, asien, latinamerika. Under de senaste tio till femton åren har motsättningarna mellan utvecklingsländer och västvärlden vuxit sig allt starkare i frågan om det som kommit att heta ”biopiracy” - biologisk piratverksamhet. Tredje världens länder ser det inte längre som självklart att upplåta sina skogar, berg och sjöar till allehanda biologiska provtagningar från väst.

Vid en konferens i Rom presenterades utkastet till samarbetsavtal mellan Craig Venter och nationalparken på Galapagos och detta fick Colombias biträdande jorbruksminister Juan Lucas Restrepo att reagera. Nu vill han uppmärksamma sina kolleger i grannlandet Ecuador om att Craig Venters expedition inte verkar gå rätt till.

–Det första jag ska göra när jag kommer hem är att ringa mina kolleger i Ecuador och varna dem, för det som pågår är olagligt, säger Juan Lucas Restrepo, biträdande jordbruksminister i Colombia som nu vill varna sina grannar i Ecuador så att de inte lämnar ifrån sig rätten till värdefulla organismer.