linköping

Svartoxen ska räddas

Naturvårdsverket har dragit igång ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den starkt hotade skalbaggen svartoxe, som bland annat finns i Ycke naturreservat utanför Linköping.

Svartoxen finns bara på ett tjugotal platser i hela landet, och projektet, som beräknas kosta drygt en miljon kronor, går ut på att besöka dom kända platserna för att analysera miljöerna där och se vilka åtgärder som kan sättas in för att rädda skalbaggen.