norberg

Snart beslut om ensamkommade flyktingbarn

I morgon måndag ska kommunstyrelsen i Norberg fatta beslut om mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Tidigare har Norberg tänkt sig att samarbeta med grannen Fagersta men nu ska man enligt förslaget öppna ett boende i egen regi.

– Vi har ju ställt frågan till Fagersta och de var ju långt före oss och har redan kommit igång med sitt boende, så de var inte riktigt beredda att i dagsläget samverka. Vi har ju gjort en samlad bedömning och haft samråd också med Migrationsverket om det här och kommit fram till att Norberg bör starta i egen regi, säger Kerstin Nilsson, administrativ chef på socialförvaltningen i Norberg.

Om kommunstyrelsen säger Ja på måndag och kommunfullmäktige kort därefter, ska Norberg skriva på ett avtal med Migrationsverket om mottagning. Tanken är att kommunen öppnar ett så kallat HVB-hem, hem för vård och boende för mellan 10 och 15 flyktingbarn.

– Det blir ju ett HVB-hem och det är svårt att driva med för få platser, vi bedömer att det behövs 10-15 platser för att vi ska få det att gå ihop, säger Kerstin Nilsson.

Var boendet ska placeras är i nuläget inte klart men det finns redan ett bra alternativ, säger Kerstin Nilsson:

– Framför allt är det ju Lilla Björkås som vi tittar på. Tidigare har bland andra NVU haft restaurangverksamhet där. Det har även varit ett boende för handikappade barn en gång i tiden, så det är en större lokal som vi ser har goda möjligheter att kunna vara ett bra boende för de här ungdomarna också, säger Kerstin Nilsson till P4 Västmanland.

Efter att politikerna sagt sitt kan arbetet för att öppna ett boende starta på riktigt. Och Kerstin Nilsson räknar med att det dröjer till slutet av året innan de första ensamkommande flyktingbarnen kan tas emot i Norberg:

– Det blir kanske i november, säger Kerstin Nilsson, administrativ chef på socialförvaltningen i Norberg.

Jouko Kaijanen
nyheterna.vstm@sr.se