Bjurholm

Kartläggning ska hjälpa folk till arbete

Nu ska personer som är långt ifrån arbetsmarknaden kartläggas i Bjurholm kommun. Totalt beräknas förstudien som går under namnet, Kraftverket, kosta 230 000 kronor. 170 000 kommer från EU och resten står kommunen själva för.