Hylte

Dragkamp om Borabotippens miljö

Borabotippen strax utanför Hyltebruk fortsätter att vara en dragkamp mellan kommunen och länsstyrelsen. Nu får kommunen bakläxa för det kontrollprogram man lämnat in till Länsstyrelsen.

Borabotippen är dels en deponi dels en återvinningsanläggning. När det gäller återvinningsanläggningen har länsstyrelsen tydligt aviserat att man vill att den flyttas.

Kommunen hade också tänkt sig att flytta in den till Hyltebruk, men efter protester från grannar blev det stopp för detta. Därför har kommunen begärt att återvinningen ska få fortsätta på Borabo också efter sommaren. På det har Länsstyrelsen svarat att man till att börja med vill veta för hur länge kommunen tänker sig en förlängning.

När det gäller kontrollprogrammet för såväl deponin som återvinningen på Borabo lämnade Hylte kommun ett förslag i början av året. Men det förslaget är Länsstyrelsen inte nöjd med, och begär nu komplettering på en låg rad punkter. Det handlar om redovisning av förorenade massor och kontroll av buller.

Länsstyrelsen vill ha en riskbedömning och se vilka rutiner kommunen tänker för städning av deponi, återvinningscenteraln och området runtikring, liksom säkerhetsrutiner fär brand och läckage. Fram till och med nästa månad får Hylte kommun på sig att svara Länsstyrelsen.