Berg

Spänningen stiger inför skolbeslut

På tisdag, den 18:e maj,  ska kommunfullmäktige i Berg återigen fatta det avgörande beslutet om skolorganisationen.

Verksamhetsnämndens förslag är att Rätans högstadium läggs ner liksom byskolan i Skålan

Men timmarna före fullmäktige är det kommunstyrelse och styrelsen kan komma att lämna ett helt nytt förslag.

I april väntades kommunstyrelsen fatta ett beslut, det återremitterades för komplettering och nu ska det alltså avgöras.

Bergs kommunpolitiker har redan beslutat om en budget som förutsätter skolnedläggningar