Sörmland

Så ska hyrläkarna bli färre

För att få ner kostnaderna för inhyrda läkare vill landstinget göra det möjligt för läkare som går sin specialistutbildning att jobba extra. Tanken är att läkare på sjukhuskliniker ska kunna arbeta extra på en vårdcentral när de tar ut kompledigt för jourtid som de jobbat ihop.

– Det här är en av de åtgärder som vi har bestämt för att minska antalet hyrläkare, säger Aina Nilsson, biträdande direktionschef i närvården i Sörmland. Jag tror att vi kommer att kunna pressa ner kostnaderna.

Förra året ökade kostnaderna för tillfälligt inhyrda läkare med nio miljoner till 83 miljoner kronor. Ungefär var fjärde av de 120 allmänläkartjänsterna är vakant idag.

– Tyvärr är det en bristvara i hela landet och vi behöver fylla på med läkare.

Behovet ökar ännu mer de närmaste åren. Ett 30-tal allmänläkare pensioneras. Det är vissa vårdcentraler i Eskilstuna och vårdcentralerna i Katrineholm och Oxelösund som oftare behöver hyra in läkare.

Genom att de ST-läkare som vill jobbar extra, så minskar behovet av hyrläkare och läkarna blir kvar i länet, hoppas landstinget, i stället för att flytta till ett annat landsting och tjäna bra som hyrläkare där.

– Det här ska vara ett alternativ för att man ska slippa åka till andra delar av landet om man vill jobba mer.

Läkarna tjänar 20 000 kronor i veckan om de kan nappa på den här möjligheten och det kan de, bara de i övrigt följer de arbetstidsregler som finns, enligt Aina Nilsson.

Det här erbjudandet till ST-läkarna blir 15 till 20 procent billigare för landstinget, än om en hyrläkare skulle fylla en lucka på vårdcentralen.

Det är inte bara för att pressa ner hyrläkarkostnaderna landstinget gör det här, utan också att knyta vårdcentraler och specialistkliniker närmare varandra.

– Har man varit ute och jobbat på olika vårdcentraler, så ser vi det strategiskt för kommande samarbete.

Ytterligare en faktor som kan pressa ner behovet av hyrläkare att det har kommit till ett antal privata vårdcentraler genom det fria vårdvalet som införts i år.

Kommer det här att göra att patienterna oftare får träffa samma läkare? 

– Jag skulle inte vilja säga att det påverkar kontinuiteten, det gör det inte, säger Aina Nilsson.

Nästa steg, som diskuterades av de ledande landstingspolitikerna den här veckan, kan vara att också för läkarna inrätta en intern vikariepool, liknande den som finns för sjuksköterskorna.

– Vi ska börja jobba med det före sommaren, säger Aina Nilsson.

.

Kanske man kan komma överens om en sån pool under hösten. Med den läkarbrist som finns så har det inte varit lätt att komma fram till hur läkarna ska betalas och utbildas för ett fast jobb, som innebär att de flyttas runt mellan olika arbetsplatser. I Västmanland finns det en sådan pool.

Hans Andersson
hans.b.andersson@sr.se