Unga nekas utomhusvistelse

"Lagen om tvångsvård för unga måste göras om"

Gör om lagarna om tvångsvård för unga. Det kräver nu professor Jerzy Sarnecki efter Ekot och Kalibers avslöjande om hur barn och unga nekas utevistelse och därmed har sämre rättigheter än vuxna fångar. Jerzy Sarnecki var med och utvecklade lagen om särskild ungdomsvård, och nu tycker han att lagen ska göras om.

– Jag kan inte förstå varför det ska vara olika regler när det gäller fundamentala rättigheter. Så jag är av den uppfattningen att reglerna måste ses över både för LSU-, och LVU-ungdomar. Det är fullkomligt självklart att de inte i något avseende ska ha det sämre än de som sitter i fängelse. Tvärtom, avsikten var ju att skapa förutsättningar för de här ungdomarnas utveckling och välfärd när vi diskuterade den här tanken från början.

Jerzy Sarnecki satt med som en av experterna när Lagen om särskild ungdomsvård kom till i mitten av 90-talet. Då ville man inte ha ungdomsfängelser utan vårdhem, och därför reglerades heller inte ungdomarnas rättigheter på samma sätt som för vuxna fångar. Man trodde att det var självklart att den vård ungdomarna skulle få också innefattade till exempel utevistelse.

– Man ville inte reglera det så noggrant därför att behandling kräver flexibilitet, säger Jerzy Sarnecki.

Men avsaknaden av regler har lett till att vissa barn och ungdomar nekas all form av utevistelse, i vissa fall över en månad i sträck. Det har Ekots och Kalibers granskning av journaler och interna dokument på Statens institutionsstyrelse visat. Och det skulle vara helt uteslutet även för de allra grövst kriminella vuxna fångarna på våra mest slutna fängelser som har rätt till minst en timmes utevistelse per dag.

Det faktum att ungdomar ska vårdas och inte straffas har alltså fått den paradoxala följden att rättigheterna i praktiken blivit sämre för barn och unga, och det var inte alls vad Jerzy Sarnecki och de andra experterna avsåg. Och nu vill han att både LSU, lagen om särskild ungdomsvård och lagen om vård av unga, LVU görs om.

– Det finns absolut inga skäl till att unga människor, som vi har ambitionen att förändra och förbättra livet för, i något avseende ska ha det sämre än fångarna. De ska förstås ha det bättre än fångarna, säger Jerzy Sarnecki professor i kriminologi vid Stockholms universitet.