Hemavan

Förorenat vatten i Hemavan

Den våldsamma snösmältningen i fjällen har förorenat dricksvattnet i Hemavan. Rent vatten för dryck och matlagning kan hämtas från tankar placerade i anslutning till Statoil i Hemavan.  Kommunens tekniska avdelningen ber innevånarna vara sparsamma med dricksvattnet. Vatten för spolning av toaletter mm. finns fortfarande i kranarna.