Saab

Saab sänker utsläppen

Om bara drygt ett år ska Saab visa att deras bilar kan komma under de nya utsläppsgränser för koldioxid som införs i EU 2012.

Att sänka utsläppen är en svår men inte omöjlig uppgift enligt Kjell Bergström som är chef för Saab Powertrain:

 – Vi kommer att klara det, de riktigt stora, törstiga varianterna försvinner i hela branchen så det sker ju en succesiv omstrukturering, säger Kjell Bergström.

Det är tuffa mål som EU satt upp : 130 gram CO2/km- mer än så får får inte en biltillverkares modeller släppa ut i genomsnitt från och med 2012.

När EU lade fast de nya gränserna låg medeltalet för den europeiska bilbranschen på 158 gram CO2/km och Saab låg ännu högre eftersom företaget fanns inom GM Europa och kunde kvitta sina höga CO2-utsläpp mot mot lägre utsläpp från t. ex. mindre Opelbilar.

Men nu är Saab på egen hand och Kjell Bergström påminner om de dryga 4 miljarder som Saab fick lån från Europiska Investeringsbanken som ska gå till just till utveckling av bilar med mindre utsläpp.

 – Majoriten av det vi satsar på är inom det här områdena, det är grönteknologi, säger Kjell Bergström

Saab Powertrain har alltså gett högsta prioritet till arbetet med att göra bilarna snålare -men inte bara det . Kjell Bergström ser också en framtid där Saab kommer fram med mindre modeller:

 – Vi tittar naturigtvis på hur våra traditionella kundområden växer och vad det är det för typ av bilar och vi ser att det sker en förändring.

 --Områden där vi inte har varit närvarande tidigare kommer att bli attraktiva för oss,säger Kjell Bergström.

Jörgen Winkler
jorgen.winkler@sr.se
0706-66 70 91