Hälsovalet

3000 har valt vårdcentral

Efter att det blivit lättare att själv välja vårdcentral har tusentals länsbor gjort ett eget val. Under våren har ungefär 50 personer om dagen skickat in sitt val till landstinget.

- Det är väl alltid bra att man får välja. Det känns ju lite bättre att veta att det är jag som har valt, säger Kerstin Monks i Örebro.

Det var efter att den borgerliga regeringen fått igenom en vårdvalsreform som även vårt landsting tvingades öka valfriheten. Sedan landstinget i februari skickade ut en valblankett till alla hushåll har ungefär 3000 länsbor utnyttjat den möjligheten i vad som kallas Hälsovalet.

Framför allt är det örebroare och Karlskogabor som valt. Men även om Kerstin Monks i Örebro är positiv till den ökade valfriheten så har hon inte själv gjort något aktivt val av vårdcentral utan fortsätter att gå till Karla vårdcentral som hon är nöjd med.

Hälsovalet gör också att vem som vill får öppna vårdcentral, om man kan leva upp till landstingets krav. Men hittills har länet inte fått några nya vårdcentraler tack vare Hälsovalet.

Bland de örebroare vi träffade när vi frågade runt om Hälsovalet var det viktigaste var vårdcentralen låg, inte vem som drev den. Många kände inte till att de nu kan välja vårdcentral