östergötland

Företag slarvar med ekonomiska frågor

Östgötska företag prioriterar inte vissa ekonomiska frågor, något som kan ha stor betydelse när beslut ska fattas. Det visar en undersökning bland hundra företag i regionen som Östgöta Enskilda Bank gjort.

– Vi har, under finanskrisen, tittat på hur duktiga företagen är på sköta den ekonomiska verksamheten och kommit fram till att effektiviteten varierar. Det är förvisso inte konstigt eftersom många förmodligen prioriterar att lägga fokus på driften av kärnverksamheten, säger Cecilia Knast på Östgöta Enskilda Bank.

Till exempel prioriterar inte företagen frågor om rörelsekapital, det vill säga de tillgångar ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Enligt banken finns en halv miljard kronor per år att spara inom de hundra företag som ingått i undersökningen.

– Ser vi till det totala näringslivet i Östergötland pratar vi miljarder, säger Knast.