Ett år efter Gardabranden

Sopor brandrisk i Gotlands skolor

Efter skolbranden i Garda för exakt ett år sedan har olika brandrisker runt om i öns skolor undersökts. Sophanteringen anses vara en stor brandfara på många skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen har påtalat för tekniska förvaltningen att det är vanligt att soptunnor står oskyddade och olåsta vid hämtstället intill fasaden.

Sopkärl med brännbart material kan enkelt rullas fram till skolhuset och bli en källa till brand.

Från tekniska förvaltningen har de svarat att de känner till problemet och helst vill bygga sophus, men det finns varken plan eller pengar till det.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör på nytt tekniska förvaltningen uppmärksam på bristerna och brandfaran.