tenhult

Familj hotas av rivning

Jönköpings kommun kan komma att tvångsinlösa ett bostadshus i Tenhult och riva det.

Det här är ett förslag som hänger samman med att kommunen vill bebygga Herrgårdsgärdet, och en familj kan nu komma att drabbas och tvingas flytta, skriver Jönköpings-Posten idag.

Familjen i huset är kritisk till att dom fått sen information om den evetntuella rivningen, men ännu är inget beslut fattat utan rivningen av villan är ett av fyra alternativ som politikerna ska ta ställning till.