Fler ensamkommande flyktingbarn

Sjuhärad kommer att mångdubbla mottagningen av ensamma flyktingbarn. För Borås del kan det komma att innebära att man tar emot 27 flyktingbarn varje år - en femdubbling av antalet.

Monika Mery på Socialkontoret är optimistisk om att Borås ska klara ökningen.

– Det hoppas jag att vi gör. Det beror på vilka personalresurser vi kommer att få och om man hittar familjer som är intresserade av att bli familjehem för ensamkommande asylsökand barn. Alternativet är att tonåringarna bor på någon form av mindre institution där man är ungefär 12 ungdomar som bor tillsammans.

De ensamma barn som kom till Borås förra året var alla pojkar mellan tio och 16 år och från Irak, Afghanistan, Somalia samt forna delrepubliker i Sovjet. Dessutom kom några barn som hade släktingar här och de flesta får stanna.

Till Sverige kom 2400 ensamma barn förra året, nästan alla pojkar i övre tonåren. Sjuhäradskommunerna tog emot ett tiotal av dess 2400.

Nu väntas Sjuhärad femfaldiga sitt mottagande. Den politiska enigheten är stor och Sjuhäradskommunerna funderar på gemensamma gruppboenden. Men Monika Mery hoppas hitta familjer som barnen kan bo hos tills deras ansökningar prövats.

– Det vore mycket bättre för tonåringarna att få bo i familj, eftersom de saknar sin familj som antingen finns i hemlandet eller så är deras föräldrar döda, säger Monika Mery.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se