"Tillfälliga projekt ger kortsiktig konst"

Måndag 17 maj

Gärna kultur - men det får inte kosta! Musiker, skådespelare, konstnärer och andra kulturarbetare lever under osäkra villkor. De försörjer sig på något som andra betraktar som en hobby och inget riktigt jobb. Många kulturarbetare har arbetsvillkor som vore helt otänkbara inom många andra sektorer med otrygga anställningar, ständigt hoppande mellan tillfälliga projekt och arbetslöshetsperioder.

En stor del av kulturarbetarna har, ofta mot sin vilja, tvingats starta egna företag i hopp om att lättare få uppdrag. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, från förra året visade att hälften av alla konstnärer i Sverige tjänade mindre än 15 000 kr i månaden.

Hör om kulturarbetares villkor i Umeå. En rapport från Konstnärsnämnden visar att kulturarbetare skaffar färre barn än andra yrkesgrupper! Tina Eriksson Fredriksson, konstnärlig ledare för Made-festivalen i Umeå och koreografen och berättaren Britta Hanssen berättar.