Luleå

Orden gör kvinnan

Är du kvinna och entreprenör eller egen företagare? Då kan vårt sätt att använda språket ställa till det för dig.

Kvinnliga entreprenörer kan drabbas av attityder som skapats ur vårt gemensamma sätt att använda språket, och som gör det svårt att få bidrag till investeringar. Språkforskaren Cathrine Norberg på Luleå tekniska universitet har undersökt hur kvinnor ofta beskrivs internt bland olika finansiärer.

- Tyvärr kommer det in sådana saker som hur man uppträder och hur man ser ut som absolut inte har någonting med ansökan att göra, säger hon.

Cathrine Norberg har gjort studien tillsammans med en forskare inom redovisning.

Men även tidigare har hon studerat hur språket färgar våra attityder.

I Shakespeares verk är till exempel personer som beskrivs som väldigt pratsamma ofta kvinnor, trots att de inte alls får komma till tals lika ofta som män. Det kan vara en fingervisning om hur mycket plats alla vi som språkanvändare är beredda att låta kvinnor och män ta i samhället.

Och alla som delar ut medel till entreprenörer behöver nog vara uppmärksamma på de ord som används, enligt Cathrine Norberg.

- Om helhetsbilden av det där blir att manliga entreprenörer framstår som mer riskbenägna, som mer kompetenta inom sitt område, de har mer nätverk och så vidare, så torde det påverka även bedömningar i hur mycket pengar man får, säger hon.