Socialdemokraterna kräver att nya Slussen ritas om

Efter att förslaget på nya Slussen fått mycket kritik under samrådet kräver Socialdemokraterna att flera planerade hus tas bort, eller åtminstone blir mindre än planerat. För det är de beredda att att låta staden gå in med mer pengar.

Oppositionsborgarrådet Carin Jämtin vill framförallt att förändringar ska genomföras för att värna Slussens fria sikt.

- Förslaget måste struktureras om. Flera hus måste bli mindre, flyttas eller helt tas bort från planerna. Ska vi värna sikten kan omöjligtvis det triangelformade hus som nu planeras på södersidan bli verklighet i sin nuvarande placering och utformning, säger Jämtin i ett pressmeddelande.