Sveriges Radios enkät

SD tror valresultatet ger nya samarbeten

Många lokala partiföreträdare i kommunerna kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna. Det visar Sveriges Radios enkät. Sverigedemokraternas egna företrädare ute i landet är inte överraskade.

Kim Fredriksson, som är första namn på SD-listan i Eskilstuna, tror inte att politikerna kommer att hålla fast vid det de säger i dag, när det väl kommer till kritan.

– Jag tror att deras policy att man inte ska samarbeta med SD bara är  någonting de försöker måla upp nu innan valet, så att folk ska tro att det inte är någon idé att rösta på Sverigedemokraterna, för att de ändå kommer inte får något inflytande, för att de andra partierna inte vill samarbeta med oss, säger Kim Fredriksson.

– Min personliga uppfattning är att när det väl gäller makten i Eskilstuna, att få majoritet och bilda en form av regering, kommer det bli något helt annat för att för att kunna driva igenom sin egen politik, fortsätter Kim Fredriksson.

I morse berättade Sveriges Radio om slutsatserna från en av de frågor som vi ställt till lokala partiföreträdare för riksdagspartierna i landets kommuner inför valet. Frågan löd: Kan du tänka dig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna. 60 procent, över 1 100, svarade och tre av fyra sa ja.

Några gör det redan under innevarande mandatperiod och är beredda att göra det igen om det skulle krävas.

– Vi tog ju steget efter väldigt moget övervägande. Skulle situationen komma igen skulle det väl inte vara svårt för oss att ta ställning i frågan, säger Rune Skogsberg, som är kretsordförande för Centerpartiet i Mariestad.

En handfull kommuner i landet styrs i dag av en minoritet med Sverigedemokraterna i vågmästarposition.

Så är det i Karlskrona, där frågan om ett blocköverskridande samarbete delar politikerna.

Folkpartistiska kommunalrådet Kent Lewén är skeptisk eftersom de hittills inte lyckats samarbeta med Socialdemokraterna.

– Socialdemokraterna i Karlskrona har bara sagt nej, nej och åter nej. De har haft föga konstruktiva förslag att komma med. Jag ser dem som en väldigt svårt samarbetspartner framöver. Jag kan inte se på något sätt att vi skulle göra ett bra jobb tillsammans, säger Kent Lewén.

Om det i slutändan blir nya blocköverskridande samarbeten, eller nya minoritetsstyren efter valet, i de fall Sverigedemokraterna skulle bli tungan på vågen, går naturligtvis inte att säga utifrån Sveriges Radios enkät. Man får också vara försiktig att dra slutsatser från den då alla inte svarat.

Flera av Sverigedemokraternas kandidater har i alla fall inte gett upp tanken på att kunna få reellt inflytande i kommunerna.

– Vi kommer ju naturligtvis sträcka ut handen, så får vi se vem som nappar, säger Sverigedemokraternas distriktsordförande i Örebro län Daniel Spiik.