Gröna skolgårdar

Trots att forskningen visar att barns utemiljö är viktig för deras utveckling så är asfaltsöknar till skolgårdar fortfarande en vanlig syn. 60-talets skolgårdar är svåra och framförallt dyra att bli av med - och de är knappast någon kreativ miljö för barnen att vistas i. I Malmö satsar kommunen nu åtta miljoner kronor på att göra skolgårdarna till gröna oaser. Träd, gräs och buskar ska planteras och eleverna ska själva få odla grönsaker på skolgården. Och för första gången ska forskare i Sverige följa barnen när deras skolmiljö förändras för att se hur det påverkar barnens rörlighet.  Reportage av Svjetlana Pastuhovic. 17-timmen.