Gotlands sjukvård

Beslut i dag om smärtenhet

Sjukvårdspolitikerna vill ha fem miljoner kronor extra för att bland annat kunna starta en smärtenhet i Visby, i anslutning till Korpen.

Många patienter lider av smärta och behöver behandling, och därför finns nu planer på att starta en sådan enhet på Korpen, i anslutning till bassäng och andra lokaler som är anpassade för sjukgymnastik.

Även ungdomsmottagningen föreslås flytta till Korpen. Ungdomsmottagningen är uppsagd från sina nuvarande lokaler och är utan lokaler i höst.

Omkring fem miljoner kronor kostar det att bygga om lokalerna på Korpen så att smärtenheten och ungdomsmottagningen kan få plats där. Sjukvårdspolitikerna begär därför om extra pengar för detta.